Lexika
 
   
C  
  Chemikalien A-Z - Gifte.de
  http://www.gifte.de/Chemikalien/chemikalien_a_-_z.htm
D  
  Drucklexikon - Limberg Druck Digital
  http://www.limberg.de/
E  
  Edelstein-Knigge - BeyArs.com
  http://www.beyars.com/edelstein-knigge/lexikon.html
K  
  Kunstlexikon - BeyArs.com
  http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_a_1.html
S  
  Schmucklexikon - BeyArs.com
  http://www.beyars.com/lexikon/lexikon_a.html
T  
  textilen Raumausstattung, Lexikon der - Raumausstattung
  http://www.raumausstattung.de/wohnen/willkommen.htm
   
  textiles Fachwörterbuch, Schwerpunkt Weberei - Kircher Webgeräte
  http://www.holzkircher.de/magazinneu/textilfachwoerter/index.htm
U  
  Uhrenlexikon
  http://www.uhrenlexikon.de/

 

 
 
Wörterbücher/ Übersetzungen
 
A  
  Altavista - Übersetzung einzelner Wörter online
  http://world.altavista.com/
I  
 

Italienisch-Deutsch u.u.

  http://www.etymos.de/sprachen/italienisch/ita-deu/index.htm
K  
  Kreuzstich Paradies - Stickereibegriffe
  http://www.kreuzstichparadies.de/informatives/dictionary.html
L  
  Leo (Link everything online.de) 
  http://www.leo.org
   
  Leo - deutsch - englisch Übersetzung
  http://dict.leo.org/?lang=de
W  
  Wörterbücher, viele Sprachen - Etymos
  http://www.etymos.de/sprachen/index.htm

 

 

 

 

Startseite: www.Creativ-Seiten.de